Dziennikarstwo i Media

10, 2018. Wizerunki kobiet

2019

Pages: 112

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Kobieta przylepiona. Zofia Beksińska w książce Magdaleny Grzebałkowskiej „B...
(Renata Łukaszewska)

Kobieta na dachu świata, czyli kilka słów o historii oraz wizerunku medialn...
(Sylwia Dec-Pustelnik)

Dokumentalne portrety kobiet w filmach Ireny Kamieńskiej
(Urszula Tes)

More >

9, 2018. Metodologie i praktyki badawcze

2019

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Metody, strategie, wyniki
(Igor Borkowski)

„From window cleaner to cardinal”: The story of an extraordinary media imag...
(Renata Rusin Dybalska)

Badanie komunikacji partii politycznych na podstawie fotografii publikowany...
(Wojciech Jastrzębski)

More >

8, 2017. Kody i strategie w komunikacji

2018

Pages: 244

Kodować, planować, komunikować
(Igor Borkowski)

Reprezentacja zawarta w odbiciu
(Jerzy Olek)

Komunikacja międzypokoleniowa w polskiej kulturze. Wyniki badań empiryczny...
(Patrycja Kochanek)

Wartości czołowych kandydatów na prezydenta w wyborach 2015 r. na przykładz...
(Kamil Olender)

More >

7, 2016. Media. Władza. Komunikacja

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wprowadzenie
(Igor Borkowski)

Komunikowanie (o) — Konstruowanie (z). Tożsamość
(Patrycja Rozbicka)

Papież Franciszek. Jaki jest, jakim go postrzegamy? — wizerunek w przestrze...
(Igor Borkowski)

More >

6, 2015. Teoria i praktyka medioznawstwa

2016

Strony redakcyjne i spis treści
(Unknown author)

Wprowadzenie
(Igor Borkowski)

Media — i co to jakoby jest
(Michael Fleischer)

Poetyka reklamy wiodącej
(Mariusz Wszołek)

More >

5, 2014. Media zmieniającego się świata

2015

Strony redakcyjne i spis treści
(Unknown author)

Wstęp
(Igor Borkowski)

Dziennikarze w Polsce. Zmiany systemowe, wizerunkowe i profesjonalne
(Igor Borkowski)

Rewolucja czy ewolucja? Nadawcy publiczni w dobie cyfryzacji. Przykład BBC
(Katarzyna Konarska)

More >

4, 2013. Marka, media, komunikacja

2013

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wstęp
(Igor Borkowski, Karina Stasiuk-Krajewska)

Snakeskin jacket. O medializacji gospodarki
(Dominik Lewiński)

Wizerunek krajów Europy Wschodniej na przykładzie komunikacji reklamowej wy...
(Michał Ulidis)

More >

3, 2012. Przemiany świata mediów

2012

Wprowadzenie
(Igor Borkowski)

Polski system medialny w globalnej przestrzeni nowych technologii
(Katarzyna Konarska)

Crisis of journalism? On the difficulties of self-description strategy
(Karina Stasiuk-Krajewska)

Techniki dziennikarskie jako narzędzie odkrywania, rekonstruowania i refero...
(Igor Borkowski)

More >

2, 2011. Kształtowanie wizerunku jako narzędzie public relations

2011

Wizerunek, opis świata, konstrukcja komunikacji
(Igor Borkowski, Karina Stasiuk-Krajewska)

Style życia. Zarys systemowej teorii i koncepcji badawczej
(Maurycy Graszewicz, Michał Ulidis)

Teoria ugruntowana w skrzynce z narzędziami badacza/ badaczki wizerunku dzi...
(Aleksandra Kil)

Funkcje i struktura dziennikarskiego samoopisu — przypadek „Naszego Dzienni...
(Karina Stasiuk-Krajewska)

More >

1, 2011. Przestrzenie komunikowania

2011

Przestrzenie komunikowania
(Igor Borkowski, Karina Stasiuk-Krajewska)

Refleksje o antropologii mediów
(Piotr Kowalski)

Mity założycielskie powojennego Wrocławia
(Andrzej Zawada)

Przekład a współczesna popkulturowa narracja religijna — analiza w oparciu ...
(Anna Bednarska-Stec)

More >

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout