Dziennikarstwo i Media, 3, 2012. Przemiany świata mediów, ss.264

Artykuły

Polski system medialny w globalnej przestrzeni nowych technologii

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

media, globalization, digitalization, regulation, Polish media system

Crisis of journalism? On the difficulties of self-description strategy

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

dziennikarstwo, zawód, dziennikarstwo obywatelskie, samoopis

Techniki dziennikarskie jako narzędzie odkrywania, rekonstruowania i referowania historii. Współczesne relacje o Holocauście

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Holocaust, Shoah, journalistic techniques, reportage, interview

Kondycja współczesnego polskiego reportażu

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

reportage, publishing houses, schools of reportage, polyphonic novel

Nowe media — nowa komunikacja medialna

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

media communication, information, convergence, post-modernity

Naziemna Telewizja Cyfrowa — krok w stronę mediów XXI wieku

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

digital terrestrial television, digitalisation

Funkcje mediów lokalnych w teorii i praktyce

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

local media, statistics, definition, functions

Prasa korporacyjna w świetle podziału narzędzi komunikowania wewnętrznego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

corporate press, internal publications, internal communication, classification of internal communication tools

Edukacja medialna poprzez edukację dziennikarską. Opis działań w ramach innowacji pedagogicznej „Edukacja medialna”

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

journalism, education, journalistic education, media education, innovation, pedagogical innovation

Wikileaks: pogromca mediów czy stare w nowym wydaniu?

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

internet journalism, Wikileaks, new technologies of mass communication, new media

Czy warto rozmawiać? Nieoczywiste konsekwencje braku konsultacji społecznych w sprawie ACTA w świetle badań

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

ACTA, social dialogue, communication, communication strategy

Innowacyjne instrumenty odpowiedzialności mediów w wybranych europejskich systemach medialnych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

deontology of media, self-regulation of media, Media Accountability Systems, Internet, innovative instruments of media accountability

Amerykański kościół elektroniczny i jego konteksty

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

evangelicalism, televangelism, megachurch, popular culture

Appendix

Czy grozi nam upadek języka polskiego?

Pobierz artykułPobierz artykuł

Kapuściński’s collage journalism

Pobierz artykułPobierz artykuł

Kapuściński i Cesarz z perspektywy dziennikarskiej: metodologia i wykorzystywanie gatunków

Pobierz artykułPobierz artykuł

Heimatkonzepte in der ostmitteleuropäischen Exilliteratur — Literatur als Heimat

Pobierz artykułPobierz artykuł

Podwójna miłość — o związku Agnieszki Osieckiej z Jeremim Przyborą i fascynacji poetki jego twórczością

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy