Dziennikarstwo i Media, 4, 2013. Marka, media, komunikacja, ss.264

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Wstęp

Download articleDownload article

Snakeskin jacket. O medializacji gospodarki

AbstractDownload articleDownload article

Wizerunek krajów Europy Wschodniej na przykładzie komunikacji reklamowej wybranych państw: Ukrainy oraz Rosji

AbstractDownload articleDownload article

Branding miast

AbstractDownload articleDownload article

Najlepsze uniwersytety na świecie w opinii mieszkańców Polski

AbstractDownload articleDownload article

Motocykliści jako grupa komunikacyjna. Wizerunek wewnętrzny na podstawie badań empirycznych

AbstractDownload articleDownload article

Community relations w cieniu familoków. O organizowaniu społeczności lokalnej w perspektywie budowania relacji między instytucją a otoczeniem. Casus Programu Aktywności Lokalnej w kolonii Emma w Radlinie

AbstractDownload articleDownload article

Zarządzanie sytuacją kryzysową w instytucjach konfesyjnych. Studium przypadku rzecznika prasowego

AbstractDownload articleDownload article

Public relations a media — konflikt interesów czy korzyści wynikające z synergii?

AbstractDownload articleDownload article

Księgarnia jako model świata. Exempla w kulturze polskiej i niemieckiej

AbstractDownload articleDownload article

Archiwum Telewizji Łódzkiej — na skrzyżowaniu kultury, techniki i komunikacji

AbstractDownload articleDownload article

„Do licha! Ileż tu informacji!”. Infografika jako gatunek dziennikarski

AbstractDownload articleDownload article

Twitter — ponowoczesne źródło informacji

AbstractDownload articleDownload article

Obecność twórców pokolenia ’56 we współczesnej kulturze popularnej i mediach

AbstractDownload articleDownload article

Ścieżki nocy Stanisława Czycza i Anda

AbstractDownload articleDownload article

Zmiana punktu widzenia jako strategia perswazji w reklamie społecznej dotyczącej problemów dzieci (na przykładzie kampanii „Stop pedofilom!”, „Małe jest kruche”, „Dziecko w sieci” i „Dzieciństwo bez przemocy”)

AbstractDownload articleDownload article

Kreowanie medialnego obrazu świata przez narzucanie odbiorcy punktu widzenia nadawcy

AbstractDownload articleDownload article

O dyskursie, dyskursach i komunikacji (w kulturze popularnej)

AbstractDownload articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout