Dziennikarstwo i Media, 2, 2011. Kształtowanie wizerunku jako narzędzie public relations, ss.236

Wizerunek, opis świata, konstrukcja komunikacji

Download articleDownload article

Style życia. Zarys systemowej teorii i koncepcji badawczej

AbstractDownload articleDownload article

Teoria ugruntowana w skrzynce z narzędziami badacza/ badaczki wizerunku dziennikarstwa obywatelskiego

AbstractDownload articleDownload article

Funkcje i struktura dziennikarskiego samoopisu — przypadek „Naszego Dziennika”

AbstractDownload articleDownload article

Rzecznictwo prasowe a kształtowanie wizerunku polskich zgromadzeń zakonnych. Teoria — praktyka — case study

AbstractDownload articleDownload article

Strona WWW — elektroniczna wizytówka pisarza

AbstractDownload articleDownload article

Wizerunek komunikacyjny zakładów pogrzebowych w Polsce

AbstractDownload articleDownload article

Rola prezenterów w telewizyjnych serwisach informacyjnych

AbstractDownload articleDownload article

Reklama wizerunkowa — element etycznej komunikacji w usługach prawniczych

AbstractDownload articleDownload article

Postawy protestantów wobec świeckich gier komputerowych. Inne spojrzenie na obecność treści religijnych w kulturze popularnej

AbstractDownload articleDownload article

Analiza pism Badaczy Pisma Świętego (Strażnicy — Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego Zarejestrowanego Związku Wyznania Świadków Jehowy) z okresu PRL-u

AbstractDownload articleDownload article

Stand-up, czyli wypowiedź reporterska

AbstractDownload articleDownload article

„Odkrywanie Innego” — echa twórczości Ryszarda Kapuścińskiego u czterech hiszpańskich reporterów

Download articleDownload article

Wpływ twórczości Ryszarda Kapuścińskiego na kształtowanie się etycznego dziennikarstwa

Download articleDownload article

Miejsce "Wojny futbolowej" w biografi i twórczej Ryszarda Kapuścińskiego i w historii polskiego reportażu

Download articleDownload article

Historia opowiedziana za pomocą słów i obrazów — od Kapuścińskiego do fotoreportażu

Download articleDownload article

Europejskie Obserwatorium Dziennikarskie — promocja dobrych praktyk w dziennikarstwie i transfer wiedzy o mediach

Download articleDownload article

„Poligon” — narzędzie kształcenia warsztatowego studentów dziennikarstwa

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout