Dziennikarstwo i Media, 1, 2011. Przestrzenie komunikowania, ss.236

Przestrzenie komunikowania

Download articleDownload article

Refleksje o antropologii mediów

AbstractDownload articleDownload article

Mity założycielskie powojennego Wrocławia

AbstractDownload articleDownload article

Przekład a współczesna popkulturowa narracja religijna — analiza w oparciu o amerykańskie chrześcijańskie strony internetowe

AbstractDownload articleDownload article

Tabloidyzacja mediów a jej korzenie we współczesnej filozofii i myśli politycznej

AbstractDownload articleDownload article

Obcy kapitał w polskiej prasie ze szczególnym uwzględnieniem dzienników regionalnych w dwadzieścia lat po przełomie

AbstractDownload articleDownload article

Prasa w systemie komunikacji w obrębie polskich zgromadzeń zakonnych: przykłady historyczne i współczesne

AbstractDownload articleDownload article

Granice dziennikarstwa alternatywnego. O (poczuciu) wolności w internecie

AbstractDownload articleDownload article

Indymedia — model mediów społecznie zaangażowanych

AbstractDownload articleDownload article

Rewolucja czy naturalna ewolucja? O roli nowych mediów w komunikowaniu politycznym

AbstractDownload articleDownload article

Parasol noś i przy pogodzie, czyli prognoza pogody jako tekst

AbstractDownload articleDownload article

O niekonsekwencjach w powyborczym dyskursie PiS-u. Pragmalingwistyczne studium przypadku

AbstractDownload articleDownload article

Komunikat prasowy jako podstawowe narzędzie w działaniach media relations uczelni wyższych: Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego

AbstractDownload articleDownload article

Naprawdę jaka jest? Edukacja medialna i jej najbliższa przyszłość w polskiej szkole

AbstractDownload articleDownload article

Inżynieria multimedialno-internetowa

Download articleDownload article

Specjalność: fotografia dziennikarska, reklamowa i artystyczna

Download articleDownload article

Podyplomowe Studia Dziennikarstwa i Public Relations w roku jubileuszu piętnastolecia

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout