Dziennikarstwo i Media, 5, 2014. Media zmieniającego się świata, ss.300

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Wstęp

Download articleDownload article

Dziennikarze w Polsce. Zmiany systemowe, wizerunkowe i profesjonalne

AbstractDownload articleDownload article

Rewolucja czy ewolucja? Nadawcy publiczni w dobie cyfryzacji. Przykład BBC

AbstractDownload articleDownload article

Pryncypia i kompromisy etyczne w zakresie komunikowania nadchodzącego pokolenia dziennikarzy, PR-owców, urzędników - refleksje badawcze

AbstractDownload articleDownload article

Dziennikarstwo medialne i jego rola w kształtowaniu dziennikarskich kultur

AbstractDownload articleDownload article

Kryzys ukraiński w rosyjskich mediach. Dziennikarstwo w warunkach wojny informacyjnej

AbstractDownload articleDownload article

Nowe formy gatunków dziennikarskich w sieci. Przykład projektów „The New York Times”

AbstractDownload articleDownload article

Media regionalne w województwie śląskim

AbstractDownload articleDownload article

Współpraca, do której nie doszło. O zamiarze wydawania „Wiadomości” przez Jerzego Giedroycia

AbstractDownload articleDownload article

Look into the sky. Komunikaty sacrum w przestrzeni polskiego miasta średniej wielkości

AbstractDownload articleDownload article

Szpital jako instytucja totalna — dyskursywne i instytucjonalne uwarunkowania komunikacji

AbstractDownload articleDownload article

Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie — rodzaje sieci i kierunki porozumiewania się

AbstractDownload articleDownload article

Etyka w służbie politycznej. Deklarowanie walki z tzw. mową nienawiści jako przejaw państwowego paternalizmu

AbstractDownload articleDownload article

Korpus wypowiedzi polskich polityków(KWPP)

AbstractDownload articleDownload article

Ciało prywatne, ciało publiczne — alkohol i papierosy w kampaniach społecznych

AbstractDownload articleDownload article

Dyferencje rynkowe w reklamie

AbstractDownload articleDownload article

Ile kobiety w kobiecie — analiza wizerunku medialnego Hillary Rodham Clinton

AbstractDownload articleDownload article

Od parodii małżeństwa po homorodzinę — o kształtowaniu wizerunku rodzin gejów i lesbijek w polskiej prasie codziennej na przykładzie „Gazety Wyborczej”

AbstractDownload articleDownload article

Gender issue on selected Catholic sites as a reflection of the division into two Churches in Poland

AbstractDownload articleDownload article

Pomiędzy sztuką a dziennikarstwem — muzyczne biografie w Polsce

AbstractDownload articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout