Dziennikarstwo i Media, 6, 2015. Teoria i praktyka medioznawstwa, ss.236

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Wprowadzenie

Download articleDownload article

Media — i co to jakoby jest

AbstractDownload articleDownload article

Poetyka reklamy wiodącej

AbstractDownload articleDownload article

Teorie reklamy

AbstractDownload articleDownload article

Sport inaczej — o wejściu na polski rynek medialny telewizji Canal+

AbstractDownload articleDownload article

Rola i miejsce programów rozrywkowych w telewizji ukraińskiej

AbstractDownload articleDownload article

Internet w Chorwacji wykorzystywany prywatnie i publicznie

AbstractDownload articleDownload article

Kampania prezydencka 2015 roku w Polsce — wybrane aspekty politycznej tanatologii

AbstractDownload articleDownload article

Kategoria publiczne–prywatne w komunikacji zewnetrznej klasztorów klauzurowych w Polsce. Badania własne

AbstractDownload articleDownload article

Prywatna żałoba na publicznych cmentarzach. Cmentarze dla zwierząt w kulturze w perspektywie antrozoologicznej na przykładzie wybranych obrazów filmowych

AbstractDownload articleDownload article

„UFO mnie oszukało” — dyskurs publiczny w tabloidach na przykładzie „Faktu”

AbstractDownload articleDownload article

Wizerunek wrocławskich przedszkoli publicznych i prywatnych w internecie

AbstractDownload articleDownload article

Ciało prywatne, ciało publiczne — kształtowanie się dyskursu antynarkotykowego w Holandii

AbstractDownload articleDownload article

Co nam się stanie bez trzeciej ręki? Telefon mobilny i kategoria łączności — eksperyment

AbstractDownload articleDownload article

Język a tożsamość narodowa

AbstractDownload articleDownload article

Przyczyny kryzysu w Hiszpanii w polskim dyskursie prasowym

AbstractDownload articleDownload article

Dlaczego powinniśmy czytać Pudelek.pl? Co analiza portalu plotkarskiego mówi nam o społeczeństwie

AbstractDownload articleDownload article

Przepraszam, czy to sport? O profesjonalizacji e-sportów i jej skutkach

AbstractDownload articleDownload article

Edukacja filmowa i medialna w Polsce i na świecie — rozwiązania systemowe i studia przypadków. Sektor publiczny i prywatny

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout