Dziennikarstwo i Media, 7, 2016. Media. Władza. Komunikacja, ss.188

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Wprowadzenie

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2082-8322.7.1

Download articleDownload article

Komunikowanie (o) — Konstruowanie (z). Tożsamość

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2082-8322.7.2

AbstractDownload articleDownload article

Papież Franciszek. Jaki jest, jakim go postrzegamy? — wizerunek w przestrzeni komunikacji konfesyjnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2082-8322.7.3

AbstractDownload articleDownload article

Obraz pojęcia reklamy w komunikacjach — wyniki badań

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2082-8322.7.4

AbstractDownload articleDownload article

Nowy wymiar niepełnosprawności? Rozważania na temat wpływu pojęć na wizerunek osób z różnymi dysfunkcjami

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2082-8322.7.5

AbstractDownload articleDownload article

Ponowna instytucjonalizacja public relations a błędy popełniane przez strażników „ducha informacjonizmu”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2082-8322.7.6

AbstractDownload articleDownload article

„Innocent Drinks” — a Story of Remarkably Consistent Communication

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2082-8322.7.7

Download articleDownload article

Komunikacja lekarz–pacjent a wizerunek lekarzy i podmiotów zdrowia publicznego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2082-8322.7.8

AbstractDownload articleDownload article

Role zawodowe w polskich podręcznikach do nauczania religii katolickiej w ujęciu krytyki genderowej na przykładzie podręczników wydawnictwa WAM

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2082-8322.7.9

AbstractDownload articleDownload article

Homofobia w paragrafach. Rzecz o relacjach prawodawstwa, dyskursu i postaw społecznych w Rosji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2082-8322.7.10

AbstractDownload articleDownload article

Niewidzialne, niezauważalne, nieeksportowane, niepromowane? Kino hiszpańskie jako kino (trans)narodowe

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2082-8322.7.11

AbstractDownload articleDownload article

„Całemu miastu nadać odpowiednie obramowanie” — analiza tekstów prasowych na temat przygotowań do Wystawy Ziem Odzyskanych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2082-8322.7.12

AbstractDownload articleDownload article

Gdzie jest gej? O (nazwach) przestrzeni w pierwszych polskich pismach gejowskich

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2082-8322.7.13

AbstractDownload articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout