Articles

Barbara Kilijańska

Articles

Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie — rodzaje sieci i kierunki porozumiewania się

AbstractDownload article

Wpływ koloru przekazu na jego percepcję

AbstractDownload article

Edukacja filmowa i medialna w Polsce i na świecie — rozwiązania systemowe i studia przypadków. Sektor publiczny i prywatny

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout